LABORATORIUM HIGIENY PRACY
"LABTECH"

Kierownik: mgr inż. Ryszard Sosna

Częstochowa, ul. Rejtana 25/35

tel. kom. 608-503-302

E-mail: labtech@wp.pl

Centrum Akredytacji w Warszawie